Zajímavou a pro děti z volarské školky poučnou, byla přednáška pracovnic Českého červeného kříže na téma Prevence a první pomoc při úrazech. Děti se hravou formou seznámily s tím, jak se chovat a předcházet úrazům, co dělat, když se úraz stane- jak zavolat pomoc, dokonce si vyzkoušely na figuríně, jak uvolnit dýchací cesty. Ale nezajímavější bylo ošetření svých oblíbených plyšáčků, které si děti donesly do školky a poté je obvazovaly a ošetřovaly. Na závěr každé dítě dostalo odměnu .