Volarští dobrovolní hasiči v roce 2014 řešili 56 událostí, 20 dopravních nehod, 11 požárů, 19 technických havárií, 2x únik nebezpečných látek. Při těchto událostech bylo 17 osob zachráněno, a došlo ke třem úmrtím vše při dopravních nehodách. Na Valné hromadě zvolili Velitelem SDH Jaroslava Vlase, a starostou SDH je Josef Riederer. Na VH byli oceněni volarští dobrovolníci medailemi za věrnost po 10. letech, Vladimír Šimek medailí za práci s mládeží a pan Pseidl za práci u SDH.

Velké poděkování patří SDH Volary za činnost v době velké ledovky, která začátkem prosince sevřela celou republiku, kdy i naši hasiči řešili zejména prořezání větví, či odstraňování padlých stromů ze silnic, či důležitých prostor a objektů.

IMG_7716

 

na fotce Vladimír Šimek s medailí

Text a foto L.Beran