PJD – Mezinárodní trať dlouhá 105 m(!)

Spolek nadšenců zprovoznil na původním náspu nejkratší mezinárodní železnici. Takže pro všechny, kteří budou trávit čas na Śumavě, tu máme jeden vzkaz. Železnice z Černého Kříže sice v Novém Údolí končí, ale není zdaleka jediná! PJD se nalézá v Novém Údolí a i k němu vede několik cest. Nejednodušší je nasednout na vlak v Černém Kříži (Volarech, N.Peci, Č. v Pošumaví, H. Plané…) a nechat se dopravit až do Nového Údolí…

lokomotiva "Gigant"
lokomotiva „Gigant“

Pošumavská jižní dráha

Trať dlouhá 105 m(!) vede po původním náspu tratě Volary – Pasov (zrušena roku 1948). V letní sezóně a příležitostně i jindy se můžete po naší trati svést replikou praní lokomotivy zvané s nadsázkou „Gigant“, která byla vyrobena Zdeňkem Liberdou z Kubovy Hutě. Získáte speciální pamětní jízdenku a razítko. Lokomotivu pohání humánní pohon (tedy naši členové či brigádníci) a topí se v ní trávou posečenou v našem areálu. Provoz je tedy vskutku ekologický… Vaše děti si mohou zazvonit na lokomotivní zvonec a rozhodnout se zda chtějí využít k cestě za hraniční čáru rychlík či osbní vlak, který zastaví i na „zastávce U břízy“. Výprava do Bavor a zpět trvá cca 60 vteřin a hlava se Vám z rychlé jízdy nezatočí… Pohled z lokomotivy na vyvýšeném náspu na okolní krajinu je jedinečný a při přejezdu hraničního mostu můžete zamávat kolemjdoucím turistům. Zkusíte si červenou čepici výpravčího a pravou píšťalu vlakvůdce

Jízdné je dobrovolné a přispívá na údržbu našeho areálu. S nadsázkou rádi říkáme, že studentům a seniorům rádi poskytneme i slevu z dobrovolného jízdného. Nemusíte se tedy bát udělat si výlet s početnou rodinou jako za mnohými jinými turistickými atrakcemi…

Spolek Pošumavská jižní dráha je neziskovým občanským sdružením, jehož členové od roku 1989 působí ve prospěch popularizace šumavských železnic. Spolek například spoluorganizoval mezinárodní česko-německou petiční akci za zachování tratě Černý Kříž – Nové Údolí.

Více informací se dočtete na oficiálních stránkách PJD.

P1050926

Muzeum

Malé muzeum je umístěno v historickém chladícím vagonu z 20. let minulého století. Začalo se budovat s cílem zachytit a zachránit písemné, obrazové i trojrozměrné památky, připomínající život v Novém Údolí a v jeho okolí, a dále pak představit návštěvníkům podivuhodný svět pošumavských lokálek.

Díky získání unikátní sbírky fotografií z pozůstalosti bývalého čs. přednosty stanice Haidmühle, p. Fajfrlíka se nám podařilo dát expozici základ, která se postupně rozrůstal díky darům a zápůjčkám mnoha pamětníků a jejich potomků od nás i ze zahraničí. Postupně tak naše sbírka přerostla prostorové možnosti muzejního vagonu a dnes z ní můžete spatřit výběr toho nejlepšího.

Expozice je koncipována jako časová linie od doby budování zdejších tratí, přes předválečný zlatý věk, okupaci, osvobození, dobu komunistické diktatury a hraničního pásma až po současnost. Mnohé dokumenty a fotografie jsou unikáty, které nebyly dosud publikovány.

Muzeum prochází permanentním doplňováním a obnovou, tak jak se nám daří záskávat další exponáty. Bohužel, v minulosti zde došlo k mnoha krádežím, takže trojrozměrné exponáty jsou postupně nahrazovány replikami a expozice je zaměřována více na obrazovou část. Pro maximální přívětivost jsme omezili textovou část na nezbytný rozsah, a turista se tak může soustředit na obrazové vjemy ze stovek dobových fotografií a dokumentů, které jsou tak pochopitelné i dětem.

Odměnou jsou nám pak např. okamžiky, kdy se někteří návštěvníci na dávných fotografiích poznali jako děti…

Vstupné do muzea je dobrovolné a platí se do kasičky u vstupních schodů. Ze vstupného je pak pokrývána nezbytná údržba.

P1050886