NP Šumava se vydal na stezku celoplanetární hry zvané „geocaching“ minulý rok naučnou mystery cache „Lýkožrout smrkový 2009“ v blízkém okolí Borových Lad. Přijetí od přímých účastníků bylo příznivé a přes počáteční distanc české GC komunity k nováčkovi se geocacheři na Šumavě mohou těšit na pokračování vlastních parkových aktivit na tomto poli.

Nová multicache „V ráji šumavském“ již svým názvem naznačuje souvislost se stejnojmenným románem Karla Klostermanna a zavede nás na místo, kde se část děje knihy, zachycující situaci po ničivé vichřici z 21. října 1870, odehrává. Přímo v terénu lze spatřit jak rychle se krajina i bez lidské pomoci zotavuje z živelné pohromy a přitom bezděčně vzpomenout na dobu, kdy Šumavě vládl onen „zlatý brouček“ a kdy byly položeny základy pozdější smrkové monokultury. A právě do této schránky, v krajině mezi vrcholy Křemelná, Poledník a Oblík, byl vypuštěn jeden ze dvou sedmicentimetrových dřevěných poutníků – Koorovec 002. Jeho kolega 001 již také přistál v jiné ze šumavských schránek.

Travel Bug (TB, česky cestovní brouk), je ve hře geocaching položka s unikátním číslem, jež se vkládá do schránek. Číslo umožňuje sledovat její pohyb mezi schránkami a měřit vzdálenost, kterou již TB od svého prvního vložení urazil. TB se samozřejmě pohybuje jen díky vůli geocachera, jež jej ve schránce najde a přenese do schránky jiné. Kam až se TB dostane je závislé na kombinaci uvážení nálezce a instrukcí, které má každý TB na své domovské stránce na Geocaching.com. Instrukce může vypadat např. ‘odneste mě do Austrálie’ nebo ‘chci být ve schránkách umístěných v lese’ atp. Parkoví TB nemají konkrétní úkol a budou tedy putovat dle uvážení nálezců.

Díky GC průkopníkum se všichni dnešní návštevníci Šumavy mohou těšit na desítky a desítky schránek, přičemž mnohé z nich jsou velmi zajímavé a podnětné. Správa NP Šumava vítá a váží si aktivit geocacherů na území NP, jsou-li krabičky zakládány v souladu s návštěvním řádem a respektují-li zonace a zásady ochrany přírody.

info o geocachingu najdete zde: http://www.geocaching.cz/