Ve Volarské obřadní síni přivítala starostka města Bc. Martina Pospíšilová nejmenší občánky města. Nemocnou matrikářku Annu Hodánkovou zastoupila p Sylva Konrádová ze správního odboru, která představila, Justina Alexe, Jana, Viktorii, Davida, Šimona, Michala, Josefa Daniela a Sofii Lauru. Ve svém proslovu Martina Pospíšilová zdůraznila význam rodiny, a aby rodiče ze svého děťátka měly jen a jen radost. Do vínku jim popřála, krásné dětství a šťastný život ve spokojené rodině. Vyzdvihla úlohu mateřství a kouzelného rodinného života, tak, aby rodiče při výchově svého dítěte byly šťastni. Po proslovu, se rodiče podepsali do matriční knihy, maminky dostaly růži a společně si všichni domů odnesli knihu Šťatná rodina. Slavnostní akt příjemně zpestřily dívky z pěveckého oboru ZUŠ Volary pod vedením Mgr. Dany Koldinské.