Český rybářský svaz – místní organizace č. 51 Volary

Struktura Českého rybářského svazu je založena na místních organizacích. Jihočeský územní svaz sdružuje celkem 61 místních organizací, které se starají o rybářské revíry, chov násad, svazovou a sportovní činnost, práci s mládeží a také je možné u nich zakoupit povolenky k lovu.

51  MO Volary

Zdeněk Votava  -hospodář   607 757 362
Stanislav Dvořák  – předseda   723 050 388
Sedlecký Václav – jednatel   606 552 517,  e-mail: vaclavsedlecky@seznam.cz

Webové stránky MO Volary: http://www.movolary.estranky.cz/

IMG_0327

Revíry v péči místní organizace

421081  Vltava 33
423042  Vltava 33 P

421081  Vltava 33 (20km, 20 ha)

Popis revíru
Od silničního mostu Želnava – Nová Pec až k železničnímu mostu trati Volary – Černý Kříž se všemi přítoky (které jsou CHRO – lov ryb zakázán) včetně tůní a nádrží:
Ovesná v k. ú. Želnava 2,0 ha
Záhvozdí Pěkná 0,5 ha
Pěkná  1,5 ha
Všechny přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán. V 1. zóně Národního parku Šumava se lze pohybovat jen po vyznačených cestách. Přístup k řece od železničního mostu Volary – Černý Kříž až po soutok se Studenou Vltavou ve Smolné Peci jen po levém břehu. Od soutoku až k místu dotyku železniční trati s Vltavou je přístup jen z pravého břehu. Další přístup k vodě je až od poloviny meandru (asi 1 km nad mostem u Pěkné) až 500 m pod Pěkenský most, kde je povolen přístup z obou břehů a od ohybu řeky dále po toku až k Uhlíkovskému potoku (Záhvozdí) je přístup jen z pravého břehu. Následuje úsek přístupný z obou břehů až za třetí vltavský meandr. Od soutoku se Starým potokem (Slunečná) až po polní cestu od Želnavy je přístup jen zleva. Níže po toku je přístup z obou stran až k silničnímu mostu v Nové Peci. Zákaz výstupu na břeh ležící v 1. zóně pod pokutou. Lov z plavidel na rozlitinách povolen. Lososovité ryby lze lovit pouze umělými nástrahami, jinak ulovené lososovité druhy ryb musí být s náležitou šetrností vráceny vodě. V označeném úseku (1,4 km) ve střední části Mrtvého luhu (nad Volarským potokem) je CHRO – lov ryb jen od 16. 9. – 15. 11. (včetně) na zvláštní místenku vydanou MO ČRS Volary. Na hlavním toku je v dubnu a květnu zákaz brodění.

Podrobný popis revíru Vltava 33 zde

423042  Vltava 33 P (10 km 14 ha)

Popis revíru
Od železničního mostu tratě Volary – Černý Kříž až k jízku pod krytou Rechlí pod Lenorou. Brodění je v dubnu a květnu zakázáno. V úseku za druhým meandrem pod Doberskou lávkou až k označení u lesa v Březině (1500 m) je celoroční zákaz vstupu do vody. V 1. zóně Národního parku Šumava se lze pohybovat jen po vyznačených cestách. Přístup k řece v úseku od železničního přejezdu pod Lenorou až k ústí potoka Olšinky (Na Spálence) nad Soumarským mostem jen z levého břehu. Od vtoku Jedlového potoka (Stögerova Huť) přes Březinku až k bezejmennému levostrannému přítoku (pod Dobrou) je přístup jen z pravého břehu, dále až k železničnímu mostu Volary – Černý Kříž je přístup jen z levého břehu. Výstup na opačný břeh je zakázán (pokuta). V ostatních úsecích je přístup k řece z obou břehů.

Jeden z nejlepších pstruhových revírů v České republice, zejména díky krásnému prostředí v Národním parkun Šumava a původním lipanům a potočákům…

Podrobný popis revíru Vltava 33P zde

volary rvíry