směrovka„Přenocuj a jdi dál“ – nouzové nocoviště v NP Šumava

Jednou ze zajímavých aktivit Správy Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava je vytvoření sítě nouzových nocovišť podél tzv. páteřní, červeně značené turistické trasy napříč Šumavou. Délka této trasy mezi Železnou Rudou a Zadní Zvonkovou je 103 km. Vzhledem ke krásnému jaru nabízíme podrobnosti o této službě…

Nocovišť je k provozu od 1. 8. 2008 připraveno celkem šest: Hůrka u Prášil, Poledník, Modrava, Bučina, Strážný a Nové Údolí. Nouzová nocoviště nabízejí pomoc pěším turistům s batohy, kteří procházejí napříč Šumavou po páteřní trase, vedené v blízkosti státní hranice. Vymezený ohraničený prostor je určen pro legální nouzové přespání na území Národního parku Šumava. Podmínky pro přespání jsou stanoveny provozním řádem. Ten stanoví, že místa k přespání je možno využít vždy jen pro jednu noc, kapacita nocoviště je omezena, nesmí se zde rozdělávat oheň, odpadky si turista musí odnést sebou a je třeba tu dodržovat klid. Provoz nouzových nocovišť je celoroční, vždy od 18,00 – 9,00.

Podrobné inormace o nocovišti v Novém Údolí najdete ZDE

pravidla