SBĚRNÝ  DVŮR – Mlýnská ulici  (na „cihelně“)

Provozní doba:

Pondělí     8 – 11 hod.;  13 – 17 hod.

Úterý        8 – 12 hod.,  15 – 19 hod.

Středa       8 – 11 hod.,  12 – 17 hod.

Čtvrtek      9 – 12 hod.,  13 – 16 hod.

Pátek         zavřeno

Sobota       9 – 12 hod.

Nebezpečné odpady jsou také odebírány.

Sběrný dvůr mohou využít ti, kdo mají uhrazen místní poplatek za komunální odpad !

Veškeré info na odboru životního prostředí ve Volarech