Ing Martin Janda – služby v životním prostředí nabízí

Pronájem partystanu 4 x 6 m,

k dispozici 2 ks

1 den                           1000,- /ks

Víkend (pátek – neděle) 2000,- /ks

Týden                          4000,- /ks

pokud stany chcete dovézt a postavit:

Stavba + bourání           2000,- /ks

Doprava 7 Kč/km

Ceny jsou bez DPH, objednávky a informace na tel. 606289007 (ing Martin Janda)

Firma Janda

www.zivotniprostredi.wz.cz