Volarské pracoviště DDM Prachatice připravilo na páteční prázdninový den, zajímavou akci pro jedničkáře. Děti které měly vysvědčení plné jedniček si zadováděly a rovněž vyrobily pěknou škrabošku na karneval, který bude za týden.  Na dvě desítky dětí, si rovněž zahrály hry, deskové i virtuální a strávily v DDM pěkné dopoledne s pedagožkou volného času Milenou Siplovou.

L.Beran