modrý sloup/foto NP Šumava

Nový návštěvní řád začne od 1. května platit na území Národního parku Šumava. „Podstatná změna se týká doby jeho platnosti. Oproti minulým letům, kdy byl návštěvní řád schvalován jen na dobu jednoho roku a situace udržovala milovníky šumavské přírody, obce, podnikatele i Správu NP a CHKO Šumava v nepříjemném napětí, se nám konečně podařilo schválit turistická pravidla na dobu neurčitou,“ uvádí Jiří Mánek, ředitel Správy NP a CHKO Šumava.

„Po loňském rozhodnutí státní správy a ministerstva životního prostředí se pro veřejnost otevírá přístup k Luznému přes hraniční přechod Modrý sloup, který sloužil lidem tisíc let. Jen několik posledních desetiletí byl uzavřený. Návštěvní řád tak reaguje na potřeby návštěvníků české i bavorské strany Šumavy a reflektuje přání Správy NP a CHKO Šumava i NP Bavorský les,“ doplňuje Jiří Mánek.

Návštěvní řád je již v tuto chvíli vyvěšený na webových stránkách www.npsumava.cz.