V našem novém nepravidelném seriálu z pera Romana Kozáka nabídneme návštěvníkům Volar a Volarska tipy na tématicky zaměřené výlety, které vycházejí z jedinečnosti našeho města a jeho okolí. Spojuje se v nich dědictví minulosti s aktivitami současné Šumavy, historické památky s přírodním bohatstvím i dovednostmi současných Volaranů.

Začneme snad trochu netradičně – vojenskou historií. Volarská samospráva totiž v těchto dnech přijala nabídku převzít 15 bunkrů (řopíků), nedaleko Volar. Zastupitelé budou řešit, jak s touto kontroverzní památkou naložit. Jedním z návrhů, který předběžně padl je z těchto bunkrů udělat turistickou atrakci zřejmě pomocí naučné stezky. Seriál Romana Kozáka nám přináší možnost projít si již dnes virtuální naučnou stezkou po místech, které jistě stojí za připomenutí…

Volary – město vojenské historie

text: Roman Kozák
foto & fota z archivu: Roman Kozák

Volarské šance – národní kulturní památka nad pravým břehem Teplé Vltavy u Soumarského mostu – jsou vzácně dochovanou vojenskou pevnůstkou z počátků Třicetileté války. Most přes Vltavu na trase legendární Zlaté stezky byl strategickým místem na vstupu do Čech. K největším bojům zde došlo v červenci 1620, kdy pozici dobyla vojska českých stavů. V terénu se na pravidelném půdorysu dodnes dochovaly příkopy a valy čtvercové pěchotní reduty s dvojicí dělostřeleckých baterií. Zdejší archeologické nálezy vystavuje Prachatické muzeum.

* * *

V listopadu 1918, už po vyhlášení Československé republiky, došlo k pokusu o vznik samostatné pohraniční provincie Deutschböhmen. Válku o Šumavu rozhodl odvážný výpad železničářů z Vodňanska, kteří s nočním přepadovým vlakem vnikli do Volar, odkud unesli lokomotivní a vozový park. Řádné čs. vojsko tak poté mělo situaci usnadněnu.

Meziválečnou historii ochrany státní hranice připomíná pomník četnického strážmistra J. Vrabce na Krásné Hoře, který tu byl 1. 7. 1928 zabit bleskem při noční službě.

* * *

Betonové pevnůstky (tzv. řopíky) z konce 30. let 20. století, vystavěné Ředitelstvím opevňovacích prací v době ohrožení Československa hitlerovským Německem, se táhnou v pásu podél Teplé Vltavy a železniční tratě od Kubovy Huti k Volarům a dále k Pěkné. Nejhustěji jsou zbudovány právě u Soumarského mostu.

* * *

Při procházce historií 2. světové války na Volarsku nelze vynechat pomník posledního padlého amerického vojáka v Čechách. Byl jím svobodník Charles Havlat, rodák z Nebrasky, jehož předkové se vystěhovali do Ameriky z Moravy. Průzkumník padl u Volar 7. května 1945, tedy dva dny poté, co 3. armáda U.S. Army přinesla do Volar konec války. Pamětní deska osvoboditelům je osazena v průčelí volarské radnice.

* * *

Židovské ženy a dívky z pochodu smrti, který vyšel z německého Helmbrechtsu a došel počátkem května 1945 do Volar, jsou zde pohřbeny na samostatném hřbitově obětí pochodu smrti; věčný klid jich tu našlo víc jak devadesát. Jejich tragédii je věnována i jedna ze stálých expozic volarského muzea.

na pomníku u vchodu:
ZDE JE POHŘBENO 95 ŽEN ŽIDOVSKÉHO PŮVODU, KTERÉ BYLY NA POCHODU SMRTI V KVĚTNU 1945 V OKOLÍ MĚSTA UMUČENY NACISTY.
(nápis vyveden česky, polsky, německy a maďarsky)

na pomníku uvnitř:
JE VÁM TO LHOSTEJNÉ, VY VŠICHNI, KTEŘÍ JDETE KOLEM?
POHLEĎTE A VIZTE, MÁ – LI NĚKDO TAKOVOU BOLEST, JAKÁ BYLA ZPŮSOBENA MNĚ. (Nář.1,12)

* * *

Období existence železné opony lze na Volarsku vysledovat na řadě míst: pás neprostupných drátěných zátarasů je v terénu dodnes patrný a dosud stojí i objekty rot Pohraniční stráže ve Stožci a Českých Žlebech. Právě úsek Soumarský most – České Žleby byl místem klíčových střetů pověstného „Krále Šumavy“ J. Hasila a jeho bratra s vojáky Pohraniční stráže, zde se také nacházejí pomníky 4 pohraničníků, kteří zahynuli při výkonu služby (M. Mutínský, J. Pekař a R. Kočí 1949, V. Vágner 1976). Za Českými Žleby stojí pamětní kámen věnovaný „Všem obětem násilí 1938-89“.

Areál bývalých kasáren PS ve Volarech byl převeden na město, které ho mění na občanskou a podnikatelskou vybavenost. Rozlehlá lokalita dostala oficiálně všeříkajícínázev V kasárnách.

* * *

A současnost? Volarská samospráva přijala nabídku převzít 15 bunkrů (řopíků), nedaleko Volar funguje policejní střelnice a rovněž do vojenského cvičiště Boletice není z Volar daleko; možností, jak do tohoto rozlehlého vojenského prostoru mohou po značených trasách vstoupit (cyklo)turisté, v posledních létech přibývá.