volary - rozhledny

Propagační materiály „Volarské pozoruhodnosti“ představují Volary také coby město mezi rozhlednami a to bližšími i vzdálenějšími. Je zde zmíněna i domácí volarská rozhledna, která dle záměru měla stát jihovýchodně nad městem na kótě 1 085 metrů nad mořem, tedy v místech, kde se dnes tyčí telekomunikační stožár. Projekt rozhledny s horskou chatou zpracovalo počátkem dvacátého století stavební podnikatelství Karl Kozeny, což byla vyhlášená volarská firma, dodnes fungující v sousedním Bavorsku.

Ale jak měla rozhledna nad naším městem vypadat? Její vyobrazení převzal tehdy do jedné ze svých pozvánek z roku 1929 i volarský Klub čs. turistů. A protože osmdesátiletý papír je již ztmavlý, překreslila pro potřeby našeho webu podobu volarské rozhledny ochotně Věra Pálková, vedoucí volarské městské knihovny. Nu, jak se vám líbí?

volarská rozhledna - náčrt

originál pozvánky z roku 1929
volarská rozhledna - náčrt2

****************

 Roman Kozák: Volary – město mezi rozhlednami

Volary, ležící uprostřed mělké lučinaté kotliny, jsou obklopeny šumavskými vrcholy, kopci a horami ze všech stran. Volary jsou horským městem, kde lze chodit po rovině. Ovšem na řadě okolních, bližších či vzdálenějších majestátních šumavských hor se tyčí rozhledny a vyhlídkové věže.

 Jedna z nich měla stát i nad Volary, to když ve 30. létech 20. století vznikl projekt kamenné rozhledny s horskou chatou na kótě 1 085 metrů jihovýchodně nad městem. Ke stavbě však nedošlo a dnes na onom místě stojí hned dva telekomunikační stožáry, bohužel bez vyhlídkových plošin. „Na rozhledně“ se tak podnes říká návrší nad volarským Starým Městem, kde kdysi stávala dřevěná triangulační věž a dnes rondel menhirů. Vrchol dominanty Volarska, hory Bobík (1 264 m), je zarostlý a bohužel bez vyhlídkové věže.

„Za vlnou kopce nová vlna, samý les, samý dlouhý a hluboký les; tady je všechno stavěno do nekonečné délky, hory i vesnice i lesy i čas, čas dlouhý a šumící,“ napsal o Šumavě Karel  Čapek, když na podzim 1925 zavítal mimo jiné i do Volar. A tak zamiřme na rozhledny, které obklopují Volary doslova ze všech stran.

Nejbližší stojí na Libíně nad Prachaticemi, nejvýše ta na vrcholu Boubína, nejnenápadnější je rozhledna ve Svaté Máří, zvýšena byla rozhledna na vzdálenějším Javorníku (za války nejvyšší hora Protektorátu Čechy a Morava), zcela nová stojí na Sedle u Sušice. Poledník je od Volar nejvzdálenější, vížka na Borových Ladách je jen věžičkou a zajímavější pohled na močál tak nabízí vyhlídková plošina na kvildské Jezerní slati.

 Blíž k Volarům stojí velkolepá rozhledna na bavorském Haidlu, která umožňuje nejucelenější pohled na panoráma Alp. Třístoličník nabízí kamenné město s vyhlídkou ze tří kamenných sedadel do Bavor; vy ale nezapomeňte popojít na blizounký Hochstein, odkud se otvírá působivý výhled na českou stranu Šumavy s Volary v samém středu. Již rakouský je Moldaublick nad Lipenskou přehradou a monumentální Kleť vám kromě lanovky nabídne i hvězdárnu. Knížecí Stolec je nepřístupný, byť jak uvádí jeden turistický průvodce z r. 1924, jeho vrchol poskytuje „nejkrásnější rozhled šumavský“.

Vyhlídková věž nemusí nutně nabízet výhled do širých dálav. Ta, co stojí na křižovatce před  Křišťanovem, byla postavena jen proto, aby návštěvník mohl z výšky pohodlně pozorovat (a  nerušit) ojedinělé stádo nezvyklého dobytka. Volarská firma Zefa zde chová pratury, kteří stáli u počátků domestikace divokého skotu. Jejich dlouhé rohy nahánějí hrůzu – a vy je můžete bezpečně vyhlížet z výšky. Vyhlídkové pozorovatelny, určené k pozorování divoké zvěře, zřídil i Národní park Šumava; nejblíže k Volarům je ta u Nové Pece.

Volarsko vám vedle rozhleden nabídne i alpské vyhlídky. Alpy jsou vidět nejen z rozhleden, ale i z míst, kam nemusíte šplhat po strmých schodištích. Hned dvě místa s výhledem na Alpy jsou na hřebenu Sněžné (u vysílače a na zelené značce), další na pasece pod vrcholem Bobíku (na červené značce), na Stožecké skále na Stožeckou kaplí, na Krásné Hoře a Kamenné Hlavě nad Českými Žleby.

Příležitostně je nabízena i vyhlídka z věže kostela sv. Kateřiny stojícím na volarském náměstí. Přejeme Vám hezký výhled a to nejen na Volary

volarská rozhledna - 2