Volary měly várečné právo již v 16. století, ale přesto pivo odebíraly ze sousedních panství. Po povýšení Volar na město (v roce 1871), došlo i k výstavbě pivovaru. První veřejné čepování volarského piva se pak konalo v červnu 1879. Při následných oslavách byla naproti pivovaru zřízena pivní zahrada s kulečníkem, kavárnou či lavičkami, vyhlídkovou věží a hudebním pavilonem. Na skále byla umístěna pamětní deska. Poslední pivo bylo vyrobeno v letech 1960/61, kdy byl pivovar zrušen…

KDY VLASTNĚ VZNIKL VOLARSKÝ PIVOVAR ?

pivovar-volaryČlověk by řekl, že uvést konkrétní datum nemůže být nijak těžké. Avšak  – počítejte společně se mnou a uvidíte, že to zase až tak jednoduchá odpověď není. Právo vařit pivo měly Volary již v 16. století, přesněji v létech 1503 až 1558. Pak jim bylo vrchností odňato a volarští museli po dvě století odebírat pivo nejprve z Drslavic a poté z Prachatic.

Nové snahy volarských o právo na vlastní pivo se objevily roku 1810, ale souhlas vrchnosti volarští získali až roku 1825 a tak není divu, že z plánů sešlo. Teprve po dalších čtyřiadvaceti létech, v roce 1849, zažádalo devět volarských občanů společně o souhlas k vaření piva a založení měšťanského pivovaru. Žádost jim však byla roku 1851 zamítnuta jak okresním úřadem, tak ministerstvem vnitra.

Oněch devět volarských měšťanů snilo svůj sen i nadále a po uplynutí dalších devíti let, v roce 1860, svoji žádost zopakovali. Odpověď na sebe dávala opět dlouho čekat – a do toho přišel v létě 1863 zhoubný požár Volar. Na stavbu pivovaru rázem nebylo pomyšlení, neboť bylo třeba od základů vystavět celý střed města a desítky vyhořelých rodin se musely vzpamatovat ze ztrát na majetku a živnostech.  Ale požár Volary nezdrtil a město prokázalo obdivuhodnou životaschopnost. A pověstnou lesní kalamitu po vichřici z října 1870 volarští dokonce dokázali proměnit ve zdroj peněz a následný rozkvět města. V dubnu 1871 byly Volary císařem Františkem Josefem II. povýšeny na město a záhy došlo k  uskutečnění myšlenek na vznik volarského pivovaru.

Pojďme sledovat kroky – a data – této cesty:


Na schůzi dne 16. května 1873 bylo rozhodnuto, že stavba pivovaru bude financována z prodeje polomového dřeva, a zároveň byl založen výbor pro stavbu pivovaru. Že by právě toto datum bylo oním zrozením pivovaru? To sotva, neboť  shoda na jedné schůzi je jedna věc a uskutečnění velkolepého záměru věc druhá. Zvláště když každému bylo od počátku jasné, že půjde o běh na dlouhou trať.

Již  napřesrok, v březnu 1874, byly dokončeny první plány včetně rozpočtu a jen o pár měsíců později, přesně 14. července 1874, byl na staveništi proveden první výkop. Ovšem pozor, stavební povolení bylo okresním hejtmanstvím vydáno až více jak o rok později, v srpnu roku 1875!  Stavba komplexu sklepů a budov byla rozsáhlá a vyžádala si velkého množství peněz, objemu stavebních prací i času.

V roce 1876 se společenstvo pivovarského výboru oddělilo od obce a nechalo si zaregistrovat vlastní stanovy. Stavba pokračovala i v průběhu roku 1877, ale pivovar stále nebyl hotov. Lze to pochopit i proto, že vznikal největší objekt ve městě. V září 1878 byl vyhlášen konkurs na sládka, do něhož se přihlásilo neuvěřitelných 48 zájemců. Volarští si za sládka vybrali Huga Ulma z Plzně, který do svého nového působiště přijel v únoru 1879. Krátce předtím již byl uložen do sklepů led z nového pivovarského rybníka. Dne 24. února 1879 vydalo okresní hejtmanství v Prachaticích povolení k zahájení provozu volarského pivovaru. První zkušební várka byla v novém pivovaře uvařena 5. dubna 1879, poté následovaly další. Pivovarský výbor určil, že dnem, kdy bude poprvé veřejně čepováno volarské pivo, se stane neděle 24. června 1879.  Tak se i stalo. Událost byla pojata jako slavnost a konala se v přilehlém pivovarském parku. Nejdůležitějším se ukázalo jednomyslné konstatování všech přítomných, že pivo z nového volarského měšťanského pivovaru je svou chutí výtečné!

A teď zkuste říci, jaký že rok máme tedy vlastně považovat za dobu vzniku volarského pivovaru? Je jich na výběr hned několik: 1873 – zakládací schůze, 1874 – první výkop, 1875 – stavební povolení, 1876 – osamostatnění pivovarského družstva, 1879 – nástup sládka, první várka a první veřejné čepování piva. Nu, babo raď! Anebo se, jako já, ponoř do starých papírů a lejster. Při troše štěstí totiž možná objevíš některý z propagačních materiálů volarského měšťanského pivovaru. Třeba níže uvedený reklamní inzerát z roku 1930, v němž se volarský pivovar chlubí svou tradicí a výslovně zde sám o sobě uvádí, že byl  ZALOŽEN  ROKU  1 8 7 5 (gegründet 1875).

 Jak prosté, milý Watsone! Na zdraví!
Roman Kozák    (psáno pro revui Otavín)

VOLARSKÉ PIVO

„Život bez slavností je jako dlouhá cesta bez hospod.“   Démokritos

Měšťanský pivovar vařil pivo světlé i tmavé. Pro svoji polohu i význam býval označován za „volarské Hradčany“. Dvakrát výrazně expandoval co do výstavu i odbytišť; pokaždé v souvislosti se vznikem a rozšířením železniční sítě na Volarsku. Zdejší pivo nemělo žádné zvláštní jméno; označení původu  -„volarské“- bylo samo o sobě pojmem. Pivo se vařilo i přes obě války. V 50. létech byl volarský pivovar vřazen do národního podniku Jihočeské pivovary a fungoval až do přelomu let 1960/61, kdy byl na základě direktivního rozhodnutí shora zrušen.

Současný stavnovodobé volarské pivo

Objekt pivovaru je v současnosti majetkem firmy Zefa a chátrá. Věhlas volarského piva však v povědomí přetrvává dodnes. To vedlo pořadatele městských slavností, tedy volarskou radnici, k tomu, aby se pokusila jeho oblíbenost připomenout. Proto oslovila privátní pivovar ve Zvíkovském Podhradí, který navazuje na tradici šlechtického pivovaru rodu Švamberků a vaří pivo značky Zlatá labuť. Ten uvařil jedinečnou a jedinou várku speciálního ležáku, a co víc, dal této volarské zakázce originální dřevitou příchuť. Detaily této chuťové zvláštnosti ponechme pivovaru jako jeho výrobní tajemství. Každopádně šlo o pivo určené „fajnovým šmekrům“; i proto ho volarská radnice nechala stočit do rovněž originálních lahví o obsahu 650 ml s porcelánovými uzávěry.

 S nápadem na uvaření originální várky volarského piva přišel člen městské rady pan Jan Zámečník. Vlastní realizaci zajistila naše paní starostka Martina Pospíšilová za pomoci ředitele volarské ZUŠ pana Víta Pavlíka.

(foto Volarské slavnosti dřeva 2011)