ilustrační fotoMezi jednu z nejpůsobivějších obranných staveb krčících se v šumavských hvozdech lze bezesporu zahrnout i Volarské šance – velmi dobře patrné pozůstatky (až 2 až 3m hluboké relikty příkopů) opevněného objektu chránícího strategický bod na Zlaté stezce, Soumarský most.

Čtvercová pěchotní reduta o hraně cca 50m s dvojicí dělostřeleckých baterií z počátku třicetileté války zažívala v prvopočátku tohoto konfliktu zajímavé zvraty. Protože Zlatá stezka pochopitelně nebyla pouze cestou kupců (naopak – s rozhořívající se válečnou vřavou také stále častěji sloužila jako válečná komunikace), o pevnůstku se občasně bojovalo; tak se stalo, že se vyměnila její posádka a užívali ji stavovské i císařské jednotky. Povětšinou si však kontrolu udržela císařská armáda.

Strategičnost umístění reduty stavovská strana plně vycítila až nedlouho před bělohorskou bitvou. Pětiticísová armáda pod vedením generálů Mansfelda a Thurna zahájila třídenní obléhání 27.7. 1620. Tři stovky obránců přečkaly i podkopání a následný pokus o zlikvidování střelným prachem; až 29.7. byla dohodnuta kapitulace výměnou za možnost volného odchodu – posádka vallonského pluku de Croy tak odtáhla k Českému Krumlovu. Stavovští tedy pozici získali a značně tak císařské armádě ztížili vstup do české kotliny. Nicméně, po bělohorských událostech mužstvo pevnůstku bez boje opustilo – ta se v dalším průběhu války stala již němým svědkem toku zásobování apod. Postupně upadala v zapomění.

 Archeologický průzkum z konce minulého století přinesl cenný soubor nálezů. Přímo z opevnění pochází unikátní soubor militární (ostruhy, třmeny, podkovy, součásti zbroje, zbytky zbraní, kleště na lití kulek, kulky do mušket, střepiny granátů), který nám dobře dokumentuje každodenní život vojáků v polním opevnění třicetileté války. Část tohoto souboru můžete vidět v Prachatickém muzeu, včetně rekonstrukce reduty.

Volarské šance - půdorys
Volarské šance – půdorys

Archeologická lokalita „Volarské šance“ byla v roce 2008 vyhlášená (dle zák. 20/87 Sb.) za národní kulturní památku!

„Reduta je pevnost, či pevnostní systém, který obvykle sestává z uzavřeného obranného postavení umístěného vně hlavní pevnosti. Je určena k ochraně vojáků, kteří jsou mimo hlavní obrannou linii…“

ilustrační foto

zdroj:net

 (Česko – falcká válka 1618 – 1623)