Jak přišly menhiry do Volar aneb Kterak Volary k menhirům přišly

(video rekapituluje pět let setkávání se u volarských menhirů…)

Menhiry vztyčené 28. dubna 2007  nad volarským Starým městem jsou skutečnými menhiry.  Pocházejí z předkřesťanské doby a jejich věk je odhadován na několik tisíc let. Menhiry mají opracované základny a na některých jsou dobře patrné i ronové rýhy, které vznikají dlouhodobým vystavením kamenů dešti; směr ronových rýh dokazuje, že kameny stály ve vztyčené poloze.

Menhiry pocházejí z bezejmenné náhorní plošiny v Krušných horách. Ještě před půlstoletím tam tvořily zbytky velikého rondelu o několika desítkách kamenů. Ten zanikl při scelování políček a luk do větších celků. Jeho pozůstatky vzaly definitivně za své při stavbě silnice procházející středem bývalého rondelu Jsou ze světlé ruly s velkými bílými oky a jak bývalo u menhirů záhadným zvykem, pocházely z kamene, který se v daném místě nevyskytuje; vždy byly na své místo dopraveny odjinud.

Záchranný sběr provedl Ing. Pavel Polák z Prahy, který poté hledal vhodnou lokalitu, kde by mohly být menhiry znovu vztyčeny. Díky jeho vazbám na naše město se tak menhiry dostaly právě do Volar. Ing. Polák, geolog a chemik, skautský vedoucí a koordinátor zřizování cyklostezek, jakož i člověk, před nímž má příroda jen málo tajemství, byl zároveň tím, kdo stavbu volarského rondelu řídil.

Městskou pokladnu nestála celá akce ani jedinou korunu. Ovšem převoz by se neobešel bez přispění sponzorů a příznivců: velké poděkování tak patří Ing. Miroslavu Řežábkovi, jednateli Městských lesů Volary s r.o., a Ing. Zdeňku Kašparovi, podnikateli v obchodu dřevem.

volarské menhiry 02 volarské menhiry 03

FOTOGALERIE:

ZDE

Volarský rondel tvoří jedenáct kamenů. Nejvyšší, vizírová stéla, stojí uprostřed. Ostatní jsou osazeny do dvou protínajících se pentagramů. Rozmístění kamenů v kruhu není ani pravidelné ani náhodné. Kameny jsou situovány dle postavení slunce o letním a zimním slunovratu a při keltském svátku beltain. Volarský rondel je koncipován zpola jako svatyně a zpola jako observatoř.

schema

DALŠÍ INFORMACE O MENHIRECH NAJDETE NA STRÁNKÁCH SDRUŽENÍ U NÁS VOLARY

Menhir, rondel, kromlech

Slovo menhir znamená dlouhý kámen. Vztyčené menhiry jsou nejstaršími stavbami na světě. Ano, nejstarší menhiry jsou o několik tisíc let starší nežli pyramidy. Menhiry nestavěli jen dnes tolik oblíbení Keltové, ale už i jejich dávní předchůdci. Menhiry stávaly samostatně, ve skupinách, v řadách a nebo v kruzích (rondelech). Skupině menhirů s kamenným překladem ve formě ploché střechy se říká dolmen. Menhirům osazeným do kruhu se říká také kromlechy. A jeden takový rondel stojí od i u Volar…

  letákStáhněte si oficiální leták města Volary v pdf

volarské menhiry 01