zlata-3Originálním produktem města Volary je Volarská zlatá neboli hořká bylinná lihovina jedinečné receptury a nezaměnitelné chuti. Ochutnejte Volarskou zlatou, která je charakteristická svou vzácnou chutí spojující čirost vltavských vod, vůni volarských lučin a přítmí šumavských lesů.
Proč právě Volarská zlatá? Mnohé napoví již její barva, leccos naznačí tradice Zlaté stezky spojující právě přes Volary české Pošumaví s bavorským Podunajím, a nemálo přidá náš pohled na volarskou přítomnost. Dost možná právě teď prožíváme zlaté časy, docela určitě se rádi setkáváme s lidmi, kteří mají zlaté srdce.

Zlaté je slunce nad naší Šumavou, zlatavě se třpytí čiré vody Vltavy protékající volarskými humny. V časech zmatků a krajností je radno volit zlatou střední cestu a připijete-li si Volarskou zlatou, nechť se vám dostane poznání nad zlato cennějšího: „Nehledej velké bohatství, ale jen takové, jakého můžeš nabýt spravedlivě, užít střídmě, rozdat vesele a opustit ve spokojenosti.“

Volarská zlatá nese poselství čirých vod prostoupených tiziánovým přelivem rašelinišť na stéblech travin stydlivě laskaných Vltavou…
Volarská zlatá je prodchnuta omamnou vůní horských lučin, šelestem srpnových trav a pronikavou mocí kořenů a bylin, jimž vdechla sílu paměť věků…
Volarská zlatá probouzí sílu, která provede člověka stinným chladem šumavského hvozdu do míst, která dosud neznal, jen tušil…

Volarská zlatá byla poprvé představena na Volarských slavnostech dřeva v srpnu roku 2008. Volarskou zlatou pro Město Volary vyrábí firma Fruko Schulz Jindřichův Hradec. Volarská zlatá je k dostání pouze na vybraných místech v městě Volary.

volarská zlatá

 

Vodvážně vypálená
vopravdu vostrá
vod Šumavy k voceánu voblíbená

v o m a m n á

Volarovice

(vobrázek = voficiální vobecní vozdobný voznačení)

zlata

Vošklivé vobludy vodhánějící,
votlemené vochechule vodpuzující
a vobčasné vobavy vodplavující


Vokamžitý volarský vobstřik

Vobsahuje: vodu,
votrhaný a vopadaný vodrůdy volarskýho vovoce,
vosmatřicet procent lihu,
volský voka a voňavý vobláčky vostrovtipu.
Voslazeno, vodborně vochuceno. Voficiálně vověřeno.
Ty vole, žádnej vodvar!

Vobčani, vochutnejte!
Vodhoďte vobavy a vosvojte si
vosvědčenou vosvěžující
volarskou vohnivou vodu!
Vozkoušejte a voceníte!

Voblažující voběživo.Vopravdu vodvážnej vodvaz!
Vobjednávky: vopatrně! Vod vosumnácti vejš!
Ani vorvaň nevodolá!

wéwéwé.wolarskáwohniváwoda.cz
„Testováno na lidech.“

Vodjíždějte vod nás vopatrně!
Vobal vobezřetně vodhoďte voknem ven do vodpadu

text Roman Kozák