Největší městskou slavností jsou Volarské slavnosti dřeva, které se konají každoročně předposlední víkend v srpnu.

volarské slavnosti  Proč „slavnosti dřeva“? Protože dřevo k Volarům patří. Odedávna a ve všech podobách. Od rozlehlých šumavských hvozdů přes památky roubené architektury po lidskou dovednost při jeho zpracování a kdoví co všechno ještě. Protože bez dřeva by nebylo ani kolébky, ani tepla krbu, ani střechy nad hlavou. Tak!

První Volarské slavnosti dřeva se v roce 1993 konaly jaksi zkusmo. Jejich ohlas byl ovšem takový, že pro příští roky se staly pravidelnou součástí společenského života a turistické nabídky našeho města.  Jejich  samozřejmou součástí je vždy řemeslnický jarmark, kulturní program, mezinárodní zábavná soutěž tří partnerských měst v netradičních dřevařských disciplínách O volarský dřevák, dobročinná dražba, výstavy, hudební vystoupení a noční tancovačka pod širým nebem. Zároveň jsou slavnosti příležitostí k setkání rodáků a přátel Volar, stejně jako slouží coby výkladní skříň města pro návštěvníky zblízka i daleka. Každoroční snahou je pak obohatit program slavností nějakým novým bodem a novou vizitkou města.

Slavnosti v roce 1994 se tak  nesly ve znamení osazení tří nových zvonů do věže kostela Sv. Kateřiny a předvedení živých obrazů z dějin města. V roce 1995 byl právě na Volarských slavnostech dřeva prvně rozvinut nový městský prapor. O rok později  zde byly představeny nové, dřevořezbami zdobené městské insignie (řetěz starosty a klíče od města).  V roce 1997 slavnosti obohatilo mezinárodní sochařské sympózium, jehož  výsledky – práce 35 umělců z 15 zemí – natrvalo zkrášlují tvář města.

V roce 1998 byl během slavností ustanoven světový rekord v počtu lidí, kteří se v dřevácích(!) sešli na jednom místě. Ano, Volary proměnily svou dávnou tradici v zábavu a v zápis do Knihy rekordů.  Dřevácký rekord byl námi napřesrok překonán – a poté se tak stalo ještě několikrát. Ve chvílích, kdy vznikají tyto řádky, platí rekordní zápis z roku 2003, kdy se na volarském náměstí sešlo v dřevácích celkem 242 osob a 1 pes. Účastníci v dřevácích třeba i tlačili trakař či jeli na prakole, doplnili dřevěnými botami dobové kostýmy, malé dřeváčky nazuli batolatům v kočárku, brali ceny za nejvzdálenějšího (nejstaršího, nejmladšího apod.) účastníka – a vůbec: s jakým nápadem se pokusu o další překonání rekordu zúčastníte vy?

pochod "dřeváků"
pochod „dřeváků“

Možná bychom mohli do soutěže o rekord přihlásit i pověstný Volarský dřevák, který je putovní cenou každoroční mezinárodní zábavné dřevařské soutěže. Měří celý jeden metr a váží bezmála čtvrt metráku. Již léta o něj soupeří soutěžní družstva z Volar a partnerských měst. Těmi jsou blízký bavorský Waldkirchen (ano, také ležící na Zlaté stezce) a rakouské Wallern an der Trattnach. Další partnerské vztahy byly navázány také s bavorským Grainetem a rakouskou obcí Wallern im Burgenland.

Volarské slavnosti dřeva (2008)
Volarské slavnosti dřeva (2008)

Slavnosti nejsou pouze veselicí s jarmarkem, řemesly, muzikou, soutěžemi a pivem. Připomínky historie a životaběhu města jsou oblíbeným motivem jejich programu. Za všechny uveďme sbírku na soumarský zvon roku 1994. Zvony bývaly nejčastěji likvidovány za válek, aby z jejich kovu mohla být odlita děla. A tak se Volarští tehdy, v létě čtyřiadevadesátého, rozhodli otočit kolo historie do protisměru a přetavit naopak děla ve zvony. Jak? Inu, doslova.

Z likvidované armádní výzbroje si opatřili protitankové dělo, které bylo z Moravy dopraveno na volarské náměstí. Zde bylo Volaráky symbolicky zrušeno a odprodáno podniku Sběrné suroviny. Zisk poté posloužil k úhradě části platby za nový zvon. A pak že je historie nuda!

VOLARSKÉ SLAVNOSTI DŘEVA – FOTOGALERIE

ROK 2009
ROK 2010