Nejbližší okolí města Volary lze snadno a dobře poznat prostřednictvém tří značených vycházkových okruhů (plus dva okruhy přímo ve městě). Ty vedou z města do tří směrů a nabízejí příjemný nenáročný způsob, jak pohodlnou pěší procházkou shlédnout půvaby volarské kotliny a jejího okolí. Projděte se osluněnými horskými loukami a šťavnatými pastvinami, vychutnejte si daleké rozhledy na vlny lesnatých horizontů, dopřejte si působivé výhledy na majestátní šumavské vrcholy.

Značení vycházkových okruhů provedli místní znalci a certifikovaní specialisté: značkaři volarského odboru Klubu českých turistů. Značkou je čtverec diagonálně rozdělený na bílý a barevný trojúhelník.

červený okruhOkruh č. 1 –  „Alejí na vyhlídku“

Délka trasy – 4 km; Převýšení – 110 m
Značení – místní značení „červené psaníčko“ začíná u hotelu Chata a končí na Kalvárii

Vycházková trasa „Alejí na vyhlídku“ Vás zavede na cestu legendární Zlaté stezky, když budete pokračovat po místním značení dojdete až ke kapli na úpatí Kamenáče. Zde si můžete udělat odbočku a vystoupat na vrchol kopce podél kapliček Křížové cesty, a nebo pokračovat cestou a asi po dalších sto metrech dosáhnete vrcholu stoupání a rázem se ocitnete na místě, které nabízí velkolepý výhled na volarskou kotlinu a masív hraničních hor v pozadí. Majestátně se nad Volary tyčí jednolitá hradba Třístoličníku, Trojmezné i Plechého.
Odtud se lze vrátit stejnou cestou zpět do města jednou z alejí Zlaté stezky. Ti, kdo si chtějí naplno vychutnat šumavský les, horské louky a zajímavý pohled na Bobík, nechť pokračují dále. Značený okruh vede Vysokým lesem, stáčí se vlevo a do Volar vás po tři a půl kilometrech přivede Mlynářovickou ulicí. (podrobné info ZDE)

zelený okruhOkruh č. 2 „Lukami pod Bobíkem a Jedlovou horou k vyhlídce u menhirů“

Délka trasy – 3,5 km; Převýšení – 18 m
Značení – místní značení „zelené psaníčko“ od můstku na Starém městě

Druhá trasa nabízí možnost vidět legendární slávu volarského dobytkářství – bývalou sušárnu hovězích kůží, historické roubené seníky, kterých tady v dobách dávno minulých stávalo na pět set.  Až se budete vracet, i když z druhé strany, opět k městu, silnička Vás dovede na návrší nad městem. Nelze se tu nezastavit. U dvou lip ošlehaných blesky stával kdysi kříž, později tringulační věž, která volarským klukům sloužívala za rozhlednu. Nyní tu stojí rondel jedenácti prehistorických menhirů. Od nich pak dojdete zpět do starého města, kde určitě nepřehlédnete staré roubené domy, které jsou unikátním architektonickým skvostem a historickou chloubou města Volary. (podrobné info ZDE)

modrý okruhOkruh č. 3 „Okolo Lískového vrchu“

Délka trasy – 4,5 km; Převýšení – 65 m
Značení – místní značení „modré psaníčko“ od hotelu Chata – okruh

Další trasa Vás povede prastarou alejí, kde si můžete všimnout kořenů stromů zauzlovaných žulou, vodou a celými věky. Nabídne Vám vyhlídku na Volary, tentokrát ze západní strany, pohled na Vltavský luh a Radvanovický hřbet. (podrobné infoZDE)

Okruh č. 4 „Alpská architektura ve Volarech“

Délka trasy – cca. 2 km

Jedná se o příjemnou procházkou městem skýtající pohled na historické domy alpského stylu. V dávné minulosti byly Volary osídleny komunitou alpských horalů, kteří sem přinesli své zvyklosti a stavbu mohutných roubených domů s výrazně plochou střechou. Věřte, že Volary jsou jedinou lokalitou, kde jsou právě tyto domy k vidění.

Okruh č. 5 „Dřevěné plastiky sochařského sympozia 1997“

Ukazuje umění více než tří desítek umělců ze tří kontinentů světa. Dřevěné skulptury, vytvořené účastníky 7. ročníku mezinárodního sochařského sympozia, zdobí nejedno místo města Volary. Umístění jednotlivých soch je vyobrazeno v plánu města.

fotogalerie volarské okruhy