Již podruhé se členové Stifterovo pošumavského spolku a Divadelního souboru Bouček Vimperk vydali na závěr zimní sezóny dobýti a dopíti severní pól. Roman Kozák, jehož pravá ruka díky omrzlinám nebyla s to udržet pero, napsal levou rukou shrnutí „kompaktní a čiré jako střechýl”…

Fiží, pravda, hojně namrzalo …

Jak nám právě bylo ze štace vimberské telegrafováno, v prvních jarních mrazech, přesně při sobotě 23. března památného roku 2013 dosáhla smělá výprava šumavských pánů, paní a dívek severního pólu! Spojenými silami vlastenců a vlastének z divadelního ensemble Bouček a Stifterova pošumavského železničního spolku, usilovným pochodem z nejlipkovatějšího nádraží šumavských místních drah dále kotlinou Kláštereckého ledovce, napříč sněhům a protivenstvím zdařilo se dosáhnouti vytčeného cíle! Na pokraji smrti vysílením a ošleháni větry se udatní Šumavané z posledních sil doplazili do vimperského pivovárského iglú, kde za zpěvu tučňáků oslavili svou srdnatost, jež hraničila s až neústupností. ¨

Jak sdělil náčelník výpravy Frantoslav Suchý, o morální odolnosti našich polárníků svědčí skutečnost, že počet tažných psů se během výpravy neztenčil. Fiží, pravda, hojně namrzalo, a rovněž spodky řídly rychleji, než naši smělci očekávali, avšak pól byl opětovně dobyt i dopit!

Roman Kozák, nástěnkář

Dobytí a dopití severního pólu 01

 Kapitola 10. – Ztratili jsme kompas. Kapitola 11. – Bloudíme v mlze. Kapitola 12. – Prohlídka petrohradské ermitáže. Kapitola 13. – Další překročení 70. rovnoběžky.

dobytí a dopití severního pólu 00 dobytí a dopití severního pólu 02dobytí a dopití severního pólu 05

 Nezlob se na mě, Václave, ale to bylo do tebe nedomyšlený. Kdyby ses převlekl za opici, prosím, dá se to poznat, že je to legrace, ale tučňák? Mně to taky zmejlilo, natož takového primitiva, jako je tady Fryštenský…

dobytí a dopití severního pólu 03 dobytí a dopití severního pólu 04 dobytí a dopití severního pólu 06

 Člen naší výpravy Varel Fryštenský silou sice nahradí několik tažných psů, ale nevím zda jeho duševní schopnosti stačí na náročný úkol polárníka. Zatím se chová, jako bychom jeli na odpolední výlet do Průhonic. Již od Náchoda se neustále ptá, kdy už tam budeme. Kdekomu z cestujících slíbil, že mu pošle z točny pohlednici a ze všechno nejvíc se těší, jak se v oblasti věčného sněhu zkoulujeme.

dobytí a dopití severního pólu 07

Lékárník: Kamarádi, stálo to za to!
Fryštenský: Já tomu možná nerozumím… ale za sebe bych řek, že tu nic tak extrovního nevidím… Když to srovnám s tím výletem na Kokořín…
Lékárník: Prosímtě, to se vůbec nedá srovnávat!
Fryštenský: Jakto, že ne, byly tam skály pískovcový, vobčerstvení… co je tady? Prd!