V sobotu 7 strattera capsule 10mg. 2  do společenského sálu radnice  zavítali pohádkové bytosti. DDM zde pořádal velký dětský karneval.