zus volary

Základní umělecká škola Volary
(pilotní škola RVP)

Adresa: Volary, 5. května č. 2, 384 51
  
IČ: 70506019  
     
Ředitel: Mgr. Vít Pavlík (vpavlik@zusvolary.cz)  
     
Telefon: +420 388 333 501   
     
Email: info@zusvolary.cz

webové stránky: http://www.zusvolary.cz

Výtvarný obor
 
Mgr. Vít Pavlík (Ateliér kresby, malby , grafiky,
sochařství, keramiky, počítačové grafiky, fotografie a filmu)
 
Jelena Tesařová (Ateliér kresby, malby , grafiky, keramiky)
  
 
 
 Hudební obor
 
 František Zach, Dis. (Odd, žesťových dech. nástrojů, keyboard, zobcová flétna, hudební nauka, výuka dech. orchestru)

 Jan Šíp (Keyboard, klavír,housle korepetice dech.orchestru, hudební nauka)

 Petra Prokopová (hudební nauka, keyboard, příčná flétna)
 
 Bc. Petra Halamová-Šimanová (kytara) 

 Petra Kaczková, Dis. (Odd. dřevěných dechových nástrojů ( klarinet ), zobc.flétna, hudební nauka) 

 Martin Votava (Odd, žesťových dech. nástrojů, zobcová flétna) 

 Pavel Koldinský, Dis. (Hra na bicí nástroje, korepetice,hudební nauka, sólový zpěv) 

 Mgr. Dana Koldinská (Sborový zpěv, komorní zpěv, hudební nauka, keyboard)