ZŠ ve Volarech patří dlouhodobě počtem žáků k největším školám okresu. Je jedinou školou poskytující základní vzdělávání ve městě a zároveň spádovou školou pro okolní obce – Lenoru a přilehlé osady – Zátoň, Houžnou, Vlčí jámy, Stožec, Novou Pec a okolí, České Žleby, Želnavu, Slunečnou, Záhvozdí, Chlum, Pěknou a Mlynářovice.

Jsme úplnou školou s 1. – 9. postupným ročníkem, která 1.2.1993 vstoupila do právní subjektivity a hospodaří jako příspěvková organizace.
 Budovy a prostory školy jsou koncipovány pro 700 žáků. K 30.9.2006 navštěvovalo naši školu 437 žáků.

logo zš volary
Priority školy
1) Našim cílem je položit základy a vychovat všeobecně slušné a vzdělané občany připravené pro další život v proměnlivé realitě současného světa
2) Zlepšit vzájemnou komunikaci mezi školou a rodiči
3) Prosadit se kladně více do povědomí veřejnosti
4) Teoretické poznatky propojovat více s praxí

 R O Z U M  a   C I T

R  –  rozum a radost
O  –  ochota a otevřenost           C  – cíl a cítění
Z  –  znalosti a zdraví             a    I   –  iniciativa a invence
U  –  učení  a umění                      T  –  tvořivost a tolerance
M –  motivace a myšlení

Motivační název  „ Rozum a cit“ vyjadřuje vyváženost ve vzdělávání žáků po stránce intelektové i emocionální. Jednotlivá písmena vystihují všeobecné zaměření školy a směřují v souladu s výchovně – vzdělávacími strategiemi k utváření vhodných mezilidských vztahů a ke stylu práce a učení vedoucí k těmto hodnotám.

V současnosti ZŠ Volary tvoří 2 oddělené budovy.

Budova I. stupně – 1. – 5. postupný ročník, Pod Kostelem č. 127, je starší, umístěna je ve středu města, takže mladší žáci mají do ní ze všech částí obce velmi dobrý přístup.
Budova II. stupně – 6. – 9. postupný ročník, U Nádraží 512, je mladší, snad právě proto se jí dodnes říká „nová škola,“ otevřena byla v srpnu 1981. Nachází se v klidné okrajové části Volar.

adresa
1. stupeň – POD KOSTELEM 127, VOLARY, 384 51 
2. stupeň – U NÁDRAŽÍ 512, VOLARY, 384 51

telefony
1. stupeň – 388 334 353
2. stupeň – sekretářka: 388 333 162
2. stupeň – ředitelna: 388 333 292 
školní jídelna: 388 333 332

mobil
ředitel: 724 212 048
zástupce 2. st.: 606 442 931 (Lumír Vozábal)
zástupce 1.st.: 606 437 447 (Dana Míková)
sekretářka: 607 736 032
školní jídelna: 721 843 550

e-mailové adresy
zsvolary@seznam.cz
reditel@zsvolary.cz Petr horálek
zastupce1@zsvolary.cz Dana Míková
zastupce2@zsvolary.cz Lumír Vozábal

Základní škola Volary - 1. sťupeň

Základní škola Volary - 1. sťupeň

 

Nepřímá zpráva o počátku školství a o existenci místní školy je z doby kolem roku 1600. V soupisu obyvatel se uvádí magistr André, jehož bychom mohli považovat za prvního volarského učitele. Spolehlivý doklad pochází z roku 1604, kdy je u jména Kašpara Payra poznámka, že je toho času školní mistr. Z roku 1610 známe jméno dalšího učitele – Marxe Gedellera, který byl v letech 1611 – 1612 zároveň i městským písařem. Od 17. století sledujeme soustavnou řadu učitelů, z nichž mnozí zastávali i významné funkce v městské správě.
Původní školní budova byla v r. 1763 přestavěna, po určité době přestala vyhovovat zvýšenému počtu žactva a v r.1847 došlo k výstavbě nové školy. V r. 1899 byla postavena opět nová  a v r.1907 je otevřena obecná a měšťanská škola.
 V r.1924 byla zřízena česká menšinová škola, která byla umístěna v nevyhovujících místnostech odborné dřevařské školy, proto Češi usilují o vybudování vlastní budovy, která je po značných námahách postavena a dne 15. 8. 1931 za účasti velkého počtu hostů slavnostně otevřena. Základní školství je po roce 1945 založeno právě na odkazu této české školy.
 V červenci r. 1945 ustavuje učitel František Bárta obecnou školu, v srpnu se stal ředitelem měšťanské školy B. Homolka, později kronikář. V roce 1947 mají tyto školy 402 žáků.Později vzniká osmiletka a po ní ZDŠ, která měla v roce 1971 přes 800 žáků.

Základní škola Volary - 2. stupeň

Základní škola Volary - 2. stupeň