Správa Národního parku Šumava a Chráněné krajinné oblasti Šumava mění název

Správa Národního parku Šumava – takový bude nový oficiální název této resortní organizace Ministerstva životního prostředí od 1. ledna 2015. Z oficiálního názvu tak vypadává Chráněná krajinná oblast a to na základě zákona 250/2014. Tato změna bude také zapracována do nové zřizovací listiny.

Tímto zákonem vzniká Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK) jako správní úřad pro všechny chráněné krajinné oblasti, které se stávají její součástí, ale mimo CHKO Šumava. Pro ni bude správním úřadem Národní park Šumava, a proto se mění název.

„Správa už bude jenom jedna na Národním parku, proto se tedy už nebude moci používat celý dosavadní název Správa NP a CHKO Šumava. Ale například logo měnit nemusíme, protože v něm je napsáno Národní park – Chráněná krajinná oblast Šumava,“vysvětluje ředitel NP a CHKO Šumava Pavel Hubený.

Pro organizaci to znamená také to, že už nebude moci používat stávající hlavičkové papíry, obálky a bude muset vyměnit razítka a podobně.

„Tyto změny by chod úřadu od Nového roku nijak ochromit neměly. Také nás to bude stát určité finanční prostředky, kolik přesně, to ještě vyčísleno nemáme,“ tvrdí tiskový mluvčí Správy NP a CHKO Šumava Jan Dvořák.

„Změna se nedotkne dosavadního chodu Správy, ani její vnitřní struktury. Území CHKO Šumava bude i nadále spravováno stejným týmem, který dosud byl a nadále bude součástí naší organizace,“ upřesňuje Pavel Hubený.

zdroj: www.npsumava.cz